Drivkraft är den morot alla behöver oavsett bakgrund och förutsättningar. För många kan drivkraften att klara skolan vara svår nog likaså att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom möten mellan människor lär vi oss om varandra och kan bättre förstå varandras olikheter och likheter, vi kan också tillsammans hjälpa varandra att hitta Drivkraften för både individens och Malmös utveckling. Vi tror att vi alla har en oerhörd nytta av att träffa nya människor och lära sig av varandra. Drivkraft Malmö är ett erfarenhetsutbyte som vi tror kommer att berika alla som deltar.

Drivkraft Malmö är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi håller även i läxhjälp för alla elever som vill på skolan. Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd. Vi håller även i läxhjälp på våra skolor som vi finns på med hjälp av frivilliga.

Drivkraft Malmö har som mål att ge eleven en förebild samt en samtalspart för de vuxna i familjen. Både eleven och föräldern erbjuds var sin  mentor som finns där som stöd inom de områden man själv vill ha hjälp med. Drivkraft Malmö har som utgångspunkt att den unga alltid står i centrum.

Självklart är det kostnadsfritt för våra ungdomar och vuxna att delta i vår verksamhet.

Vi samarbetar med skolor i Malmö stad och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten.

Drivkrafts styrelse:
Joakim Gyllin, Ortelius AB ordf
Eva Carlsvi, PwC
Hans Andersson, Wihlborgs
Jessica Grundström Ahldin, Drivkraft
Sara Kleijsen Åhlander, Malmö Stad

Valberedning: 
Åsa Götze, Procivitas
Ronny Andersson, Malmö Stad

Börja skriva och tryck på Enter för att söka