Allt vårt arbete bygger på frivilliga insatser, därför söker vi hela tiden fler människor som kan tänka sig att engagera sig som mentorer eller som läxhjälpare. Vi tror på att vi måste jobba mer tillsammans för ett bättre Malmö.

Olika sätt att engagera dig på:

Bli mentor

Vill du vara den där personen en ungdom kan berätta saker till, gå och se senaste filmen på bio, testa på olika aktiviteter eller fungera som ett stöd i skolarbetet? Någon som lyssnar, respekterar och bara finns där för henne/honom. En vän under en period när någon behöver det. Ni träffas 2 gånger i månaden under ett läsår. Ungdomarna är mellan 12-16 år. Läs mer om mentorskap här.


UngdomFörälder

Bli läxhjälpare 

Som läxhjälpare kommer du till en skola där vi håller i en läxhjälp och hjälper eleverna med sina läxor. På varje läxhjälpstillfälle finns det alltid en ansvarig från Drivkraft Malmö. Den ansvarige ser till att läxhjälpen är bemannad av läxhjälpare. Du hjälper eleverna med någon specifik läxa eller jobbar vidare i något ämne som eleverna behöver extra stöd i.
Läs mer om våra läxhjälp här.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka