Vi finns idag på ett tjugotal skolor i Malmö, Helsingborg, Båstad och Landskrona där vi en gång per vecka hjälper eleverna med deras läxor. Vi bemannar med frivilliga som förutom att hjälpa till är goda förebilder för eleverna. Vi strävar efter att bygga goda relationer och agera som bollplank. Våra läxhjälpare är inte lärare utan försöker i första hand komplettera det arbeta som föräldrarna hemma förväntas göra.

Ofta har vi med oss fika för att fylla på energiförrådet och vi strävar efter att hela läxhjälpen förflyter i en god anda.


MalmöHelsingborgLandskrona

Börja skriva och tryck på Enter för att söka