Att vara mentor är inspirerande och utmanande. Det är en underbar känsla att se sin adept utvecklas men även att få ta del av deras drömmar och mål. Det är inte alltid lätt som tonåring att välja rätt utbildning eller veta vad man vill bli när man blir stor. Att där komma in och vara en inspirationskälla  och förebild är stort.
– Mentor till elev

Mentorskap för elever

Mentorskap för föräldrar

Är du intresserad av att vara ett stöd för en ungdom? Vill du göra en betydande resa? Då kan du vara den vi söker!

Är du vuxen och känner att du vill dela med dig av dina erfarenheter till en annan vuxen kan du vara mentor i Drivkraft Landskrona.

Du som vill engagera dig har genom oss möjlighet att bli mentor för en ungdom som är mellan 12 – 16 år. Vi ser att du är en vettig och vanlig vuxen. Vi söker alla typer av personer från 20 år och uppåt. Du engagerar dig som privatperson och vi ställer inga krav på förkunskaper.

Att vara mentor i Drivkraft Landskrona innebär att du vägleder en ungdom som upplever att den behöver extra vuxenstöd. Tjejer matchas med tjejer och killar med killar. Ni träffas minst två gånger i månaden under en eller två terminer och gör olika saker ihop t.ex. pratar, bowlar, träffar andra mentorspar, går på fotboll eller gör läxor ihop. Aktiviteterna bestämmer ni tillsammans. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter för alla pågående mentorsrelationer. Du får utbildning och handledning av oss på Drivkraft Malmö innan och under hela ditt mentorskap.

Räkna med att lägga ner ca 4-8 timmar i månaden på ditt mentorskap.

Att ingå mentorskap är en ömsesidig resa. Det är utvecklande – för båda parter. Som mentor ger du mycket av dig själv, men får minst lika mycket tillbaka när du får lära känna en ny människa och ta del av den personens värld och erfarenheter. Du får också pröva en annorlunda form av ledarskap. Under ett läsår anordnas även ett antal nätverksträffar där du får möjlighet att träffa alla involverade i Drivkraft Landskrona.

Vi kan lova dig att det blir lika utvecklande för dig som för den ungdom du vägleder.

Att vara mentor i Drivkraft Landskrona är ett ideellt arbete som belönas med en utbildning i ledarskap samt ett diplom efter avslutat uppdrag. Vi ställer ofta även upp som referenser då du söker jobb.

Här möter du en förälder till ett barn som redan är med i vårt mentorsprogram för elever. Din uppgift är att vara ett stöd till föräldern kring saker som känns angelägna. Det kan handla om att föräldern vill ha ett bollplank, någon att hitta på saker med eller bara någon att tala svenska med under en tid.

Under mentorstiden träffas ni ca 90 minuter varannan vecka. Tid och plats bestämmer ni själva. Tanken är att ni träffas ca tio gånger men det finns möjlighet att fortsätta längre än så för de som så önskar.

Som mentor är du en person som inspireras av att lära känna nya människor, dessutom kan du lyssna och vara ett stöd för familjen i det som är angeläget för dem just nu.

Genom ditt ideella arbete som mentor i Drivkraft Landskrona kommer du att erhålla en ökad erfarenhet av att möta, stödja och lyssna på människor. Du kommer dessutom få möjlighet att genom gemensamma event knyta betydelsefulla kontakter med andra mentorer som kan vara till stor nytta både idag och i framtiden.

Innan du påbörjar ditt arbete som mentor får du genomgå en utbildning i mentorskap och kommer under terminens gång även få handledning av oss på Drivkraft Landskrona.

För att kunna matcha mentorer och familjer på bästa sätt vill vi gärna ha en kort intervju med dig innan du påbörjar din insats i Drivkraft Landskrona. Dessutom vill vi ha ett utdrag ur polisens belastningsregistret, vilket vi begär utav alla som kommer i kontakt med barn via Drivkraft.


UngdomFörälder

Börja skriva och tryck på Enter för att söka