MKB
Vi välkomnar MKB som ny partner och är väldigt glada över det nya samarbetet!
Här berättar förvaltningschef Mats O Nilsson om varför de stöttar oss.
Mats O Nilsson
”Samarbetet med Drivkraft Malmö stämmer väl överens med vårt långsiktiga arbete med att stärka våra bostadsområden genom att stärka individen. Alla människor har en inre drivkraft som förtjänar att få blomma upp och som vi hoppas kunna vara näring till tillsammans med Drivkraft Malmö. Det är ett privilegium att få vara med och bidra till unga människors utveckling. Malmös barn är våra barn.”
Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

Ronny

Namn: Ronny Andersson

Roll: Styrelseledamot

 

Vem är du?

Jag är stadsområdesdirektör i Innerstaden i Malmö och filosofie doktor i statsvetenskap. Gift och har tre söner samt två barnbarn. Bor i Malmö sedan 2010.

Varför har du engagerat dig i Drivkraft Malmö?

Många ungdomar har svårt att se betydelsen av att klara grundskolan med godkända och gärna bra betyg. Utan motivation blir resultaten därefter. Det är inte självklart att alla föräldrar kan nå sina ungdomar och motivera dem att satsa på skolarbetet. Ungdomar lyssnar ibland mer på personer utanför den egna familjen och det är därför viktigt att de får möjlighet att träffa, prata och umgås med andra personer som kan vara goda förebilder. Vi kan nu tydligt se av de erfarenheter som gjorts inom Drivkraft Malmö att goda förebilder kan ge den extra drivkraft som behövs för att nå bra skolresultat.

Varför tror du att det är viktigt att jobba med förebilder?

Att stadens ungdomar får goda förutsättningar för en bra framtid är viktigt både för individerna och för samhället. Ska Malmö kunna utvecklas ytterligare i positiv riktning är det avgörande att stadens ungdomar tror på dess framtid.

 

Pwc
PwC

 

Vi välkomnar PwC som ny partner!
Eva Carlsvi är styrelseledamot i Drivkraft Malmö sedan tidigare och vi är väldigt glada över att ha fått med PwC som partner.

 

Så här säger Eva om samarbetet med Drivkraft Malmö:

“Det arbete som bedrivs inom Drivkraft Malmö är verkligen något som vi vill vara med och stödja, både genom att vara partner och genom att uppmuntra våra medarbetare till att vara såväl läxhjälpare som faddrar. Flera av våra yngre medarbetare är redan med i fadderverksamheten och vi hoppas på att kunna göra en viktig skillnad för de ungdomar som är med i Drivkraft Malmö.” Eva Carlsvi, partner på PwC i Malmö

Eva