Headon stödjer Drivkraft Malmö tillsammans med Kevin Murphy

Henrik Danielsson, Headon 2015-02-05

Namn: Henrik Danielsson

Varför gör ni detta på dina salonger?

Vi har valt att stötta Drivkraft Malmö eftersom vi tycker att alla barn i Malmö har rätt att få samma förutsättningar i livet. Att ha en fadder som kan agera som förebild och tex hjälpa till med läxor tycker vi är ett bra stöd och genom denna satsning hoppas vi kunna bidra till att fler barn i Malmö får den möjligheten!

Headon har under mars månad en kampanj för att stödja Drivkraft Malmö. Man kommer att kunna köpa 2 produkter och få ett armband på köpet. 100:- går direkt till Drivkraft Malmö!

 

 

 

 

 

 

Välkommen på Drivkraft Malmös årsmöte 2015!

Den 20 april med start kl 15.00 håller Drivkraft Malmö årsmöte. Vi ses hos PwC på Anna Linds Plats 4 i Malmö.

Vi bjuder på lättare förtäring och ett föredrag av Rikard Jacobsson på PwC kring ”Cities of oppurtunities- vad gör en stad framgångsrik?”.

Välkomna! Anmälan till jessica@drivkraftmalmo.se

Dagordning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 eller 2 år.
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
 14. Val av revisor.
 15. Val till valberedning bestående av 2 personer.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor.

 

Vi välkomnar Jassim Ahmadi som ambassadör för Drivkraft!
Jassim
Foto: Nelly Trott

 

Namn: Jassim Ahmadi

Roll: Ambassadör

 

Jassim Ahmadi är en ung inspiratör med rötterna i stadsdelen Rosengård i Malmö. Med en uppväxt som präglats av socialt utanförskap, arbetslöshet och dåliga betyg lyckades han vända på sina odds för att idag vara utbildad till socionom och arbetar som skolkurator på Rosengårdsskolan. Resan började på högstadiet när en lärare lyckades tända en lampa hos honom. Idag har han vidareutbildad sig till personalvetare, ägare av två företag som arbetar med personlig utveckling och ungdomar samt aktuell med filmen och konceptet ”Din Röst Ska EKA!”. Ambitionerna är att alla unga i Malmö stad ska få sin röst att eka genom ett arbetsmaterial som vänder sig till vuxna inom skolvärlden men även eleverna, detta material utgår ifrån filmen som finns tillgänglig på www.dinrostskaeka.se
Jassim är ett bevis på att man kan förvandla sina sämre förutsättningar till vinster och skapa sitt eget öde.