Möt Drivkraft Malmö – Fadder

Hilda

Namn: Hilda Svensson Thunström

Roll: Fadder

 

Vem är du? 

Jag är en 22-årig tjej som läser Freds- och konfliktvetenskap på Malmö Högskola. Jag kommer ifrån en liten by i Södermanlands län, utanför Nyköping. Jag är barn nummer två av fyra. Jag har en liten tjock mops tik på 5 år. Personer som känner mig skulle beskriva mig som; ansvarstagande, målmedveten, omtänksam och humoristisk.

 

Varför valde du att bli fadder?

Jag ville möta en tjej som vill och behöver en utomstående vuxen som tillgodoser ens behov. En person som finns till som en extra hand i vardagen, någon som peppar och tar sig an en. När man närmar sig högstadiet/gymnasiet blir skolsituationen alltmer allvarlig. Man ska välja vilket extra språk man ska läsa och program inför gymnasiet, det är stora beslut som man som individ själv ska ta. Tänk vad fantastiskt att kunna ha en utomstående person att diskutera dessa frågor med och så klart andra frågor i livet!

 

Vad har din erfarenhet som fadder gett dig? 

Att ha varit fadder har gett mig mycket. Jag har fått skapa en god relation med en person, som jag annars kanske aldrig skulle träffat. Vi har mött varandra trots att vi inte har samma härkomst eller värderingar/åsikter om saker och ting – genom tillit och respekt. Faderskapet har både lockat fram barnet inom mig och den vuxne ”ansvarstagande”. Vi har delat mycket skratt ihop och hittat på många olika aktiviteter. Jag har sett att min elev har vuxit under tiden vi har setts, då hon vågar ta mer plats och visa framfötterna, vilket är fantastiskt roligt att se. Vad jag bär med mig efter mitt fadderskap är att det är otroligt viktigt att bli sedd som barn/ungdom. Det det finns en verklighet för många barn där ute i Sverige som inte har blivit sedda och mötta av någon utomstående, på ett sådant sätt som Drivkraft har lyckats med genom läxhjälp och fadderskap!


		
Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

SamNamn:  Sam Aston

Roll: Ordförande

 

Vem är du?

Jag är ordförande i Drivkraft Malmö och styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer, bl.a. Teknik & Samhälle på Malmö Högskola, Additude, Mångkulturella Sverige och Teknopol. Jag är gift med Christina och vi har två barn Benjamin, född 2000 och Josefin, född 2002. Vi bor i Sibbarp i Malmö stad. Idag jobbar jag som partner på globala chefsrekryteringsföretaget Amrop.

Varför tror du att det är viktigt att jobba med förebilder?

Förebilder är något som vi alla egentligen på ett eller annat vis har. Många gånger är det snarare idoler som vi har som förebilder och som vi kanske aldrig får möjligheten att träffa eller dra lärdom av. Inom Drivkraft Malmö erbjuder vi barn och ungdomar att få träffa andra som, även om de inte är lika kända för omvärlden, kan agera personliga förebilder. Vi tror att många behöver någon utanför familjen, släkten och vännerna som helhjärtat ställer upp och lyssnar samt stöttar kring frågor som är viktiga för barnen, primärt inom skolans värld. Personligen hade jag behövt en förebild när jag gick i mellanstadiet/högstadiet som kunde guida mig kring frågor om skola, tillhörighet och framtid. Jag hade tur och hade en bra lärare i 6:an,Gunvor Nadier, som såg något i mig och fick mig och mina föräldrar att inse att jag kanske var på väg åt fel hål och inte levererade på den nivån jag hade kapacitet för. Jag har henne att tacka för mycket idag.

 

Varför är det viktigt för Malmö med något sådant här?

Jag tror egentligen att det är viktigt för alla städer där ungdomar växer upp och skall bli en naturlig del av vårt samhälle, skola och näringsliv. Malmö har fler utmaningar och möjligheter än många andra städer. Mångkulturen i vår underbara stad gör att fler har behov av stöd, coachning och fadderskap. Vi lever i en segregerad stad och att skapa kontakter över alla religioner, samhällsklasser och etniskt ursprung är en nyckel för att få ut den fulla potentialen inom staden.

Någon kuriosa om dig?

Jag var både schackspelare och hårdrockare i min ungdom i en underbar kombination som jag inte är helt säker på att min omvärld förstod. Kanske inte jag heller för del delen. Numera har musiksmaken breddats och jag är mer allätare även om hårdrock/punk fortsatt ligger mig varmt om hjärtat. Den tidskrävande schacken har bytts ut mot mer sociala sporten golf, som tyvärr är lika tidskrävande.

 

Möt Drivkraft Malmö – Medarbetare

Miray

Namn: Miray Maalouf

Roll: Projektledare

 

Vem är du?

Jag är projektledare på Drivkraft Malmö och driver ett eget bolag, en mediebyrå. Jag kommer ursprungligen från Göteborg men har bott I Malmö sedan 2007. Jag älskar att jobba, träna och hjälpa andra att må bra.

Varför tror du det är viktigt med förebilder för unga?

Jag tycker det är viktigt att kunna visa dem en rättvis bild av världen och att alla kan välja den rätta vägen. Det finns alltid en möjlighet att göra bra val. Jag har själv alltid haft min mamma som förebild och idol. Det hon har gett mig under mina år vill jag själv kunna ge till mina barn i framtiden. Jag vill och har alltid velat vara en förebild, en person som kan hjälpa och stötta ungdomar under deras svåra och tuffa tid. Jag vill hjälpa dem under skoltiden och få dem att förstå hur viktigt det är att klara av skolan och förbereda sig för den stora världen.

Visste du att:

Jag är hårdrockare I grund och botten. :-)