Möt en ambassadör för Drivkraft Malmö

Robin

 

Namn: Robin Lövgren

Roll: Ambassadör

 

Vem är du?

Jag är en ung, äventyrlig och frispråkig man, ursprungligen från Malmö men för tillfället bosatt i Göteborg. Kommer från vad man brukar kalla ”en trasslig uppväxt” och blev bl a utslängd från min högstadieskola som 14-åring men vände slutligen den negativa trenden till något positivt.
Till vardags jobbar jag med affärsutveckling, föreläser på skolor inom inspiration/ledarskap och är även engagerad i ett klädmärke som snart ska lanseras.
Brinner för äventyrliga resor, mänsklig utveckling och samhällsfrågor främst inom ungdom/skola. Har min mamma, morbror och lillebror vilka är de viktigaste människorna i mitt liv och var jag hämtar mycket av min motivation ifrån.

 

Varför är det viktigt för unga med förebilder tycket du?

Främst är det viktigt för att oavsett, medvetet eller omedvetet, så följer vi alla någon form av förebild/er. Det enda vi egentligen styr över är vilken typ av förebilder vi väljer att följa. De kan heta Harry Potter, Blondinbella eller Scarface. Eller så kan det vara en familjemedlem.
Det skiftar beroende på vem vi är och var vi kommer ifrån men oavsett så har vi alltid någon vi ser upp till. Så i min mening är det inte en fråga ”Om” utan snarare ”Vem”.
För min egen del så har det varit otroligt viktigt om inte avgörande med förebilder. Under min uppväxt, bl a utan en Pappa så hade jag inga självklara förebilder och följde därför till stor figurativa personer eller ex. hjältar från sagoböcker. Den typen av personer kan förvisso vara väldigt inspirerande men ger oftast inte en riktig bild av verkligheten. Vilket är varför jag tror att livslevande nära-till-hands förebilder är de viktigaste.
För dem går att se och ta på samt ställa frågor eller få verklig uppmuntran ifrån. Vilket när det inträffade för mig, var då den stora vändningen i mitt liv kom och jag började ta bra beslut istället för dåliga. (Även om jag tagit flera dåliga sen dess också haha)

 

Hur ska en bra förebild vara?

Det finns massor av positiva egenskaper man skulle kunna rada upp gällande en förebild såsom ödmjuk, inspirerande, ambitiös eller omtänksam. Men jag tror många av dem kan skifta beroende på vilken unik människa man syftar på, alla har ju både styrkor och svagheter.
Därför tycker jag det viktigaste med en förebild är att han/hon är Genuin. Att hon/han vågar vara sig själv, har accepterat sina svagheter, kan vara stolt över sina styrkor och framförallt att han/hon vandrar denna jord med insikten om att alla människor är exakt lika mycket värda oavsett vilket kön, hudfärg, läggning, åsikt eller bakgrund man kan tänkas ha.

 

Varför har du valt att vara ambassadör för Drivkraft Malmö?

När jag som ung blev utslängd från min skola blev jag tilldelad en s.k kontaktperson vilket förändrade mitt liv. Han var 7 år äldre än mig, pluggade till lärare och jobbade extra som ”äldre kompis” till stökiga ungdomar som mig. Att få spendera 2h/v med honom i 6 månader hjälpte mig att inse massor av saker och framförallt gav det mig en referenspunkt för hur jag ville bli när jag blev äldre.

Jag var rädd att göra honom besviken ifall jag gjorde dumheter och började därför skärpa mig och avgränsa mig från negativa saker vilket jag tror på många sätt kan ha räddat mitt liv. Jag är än idag tacksam över allt han gjorde för mig och i hur han hjälpte mig ändra min syn inte bara på livet i sig utan också på mig själv som människa. Han hjälpte mig förstå att jag var bra som jag var och att jag inte behövde göra mig till för att folk skulle tycka om mig. Att det räckte med att bara vara mig själv.

Idag vill jag ge tillbaka och få möjlighet att vara den inspirationskällan för någon annan så som han var för mig och med tanke på min bakgrund känner jag att jag har mycket att bidra med till ungdomar i Sverige. Så när Jessica frågade mig var det självklart. Drivkraft Malmö kommer alltid ligga mig otroligt nära hjärtat och det är med stolthet jag tar på mig detta hedersuppdrag. Tack för förtroendet!

Möt Drivkraft Malmö – Fadder

Hilda

Namn: Hilda Svensson Thunström

Roll: Fadder

 

Vem är du? 

Jag är en 22-årig tjej som läser Freds- och konfliktvetenskap på Malmö Högskola. Jag kommer ifrån en liten by i Södermanlands län, utanför Nyköping. Jag är barn nummer två av fyra. Jag har en liten tjock mops tik på 5 år. Personer som känner mig skulle beskriva mig som; ansvarstagande, målmedveten, omtänksam och humoristisk.

 

Varför valde du att bli fadder?

Jag ville möta en tjej som vill och behöver en utomstående vuxen som tillgodoser ens behov. En person som finns till som en extra hand i vardagen, någon som peppar och tar sig an en. När man närmar sig högstadiet/gymnasiet blir skolsituationen alltmer allvarlig. Man ska välja vilket extra språk man ska läsa och program inför gymnasiet, det är stora beslut som man som individ själv ska ta. Tänk vad fantastiskt att kunna ha en utomstående person att diskutera dessa frågor med och så klart andra frågor i livet!

 

Vad har din erfarenhet som fadder gett dig? 

Att ha varit fadder har gett mig mycket. Jag har fått skapa en god relation med en person, som jag annars kanske aldrig skulle träffat. Vi har mött varandra trots att vi inte har samma härkomst eller värderingar/åsikter om saker och ting – genom tillit och respekt. Faderskapet har både lockat fram barnet inom mig och den vuxne ”ansvarstagande”. Vi har delat mycket skratt ihop och hittat på många olika aktiviteter. Jag har sett att min elev har vuxit under tiden vi har setts, då hon vågar ta mer plats och visa framfötterna, vilket är fantastiskt roligt att se. Vad jag bär med mig efter mitt fadderskap är att det är otroligt viktigt att bli sedd som barn/ungdom. Det det finns en verklighet för många barn där ute i Sverige som inte har blivit sedda och mötta av någon utomstående, på ett sådant sätt som Drivkraft har lyckats med genom läxhjälp och fadderskap!


		
Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

SamNamn:  Sam Aston

Roll: Ordförande

 

Vem är du?

Jag är ordförande i Drivkraft Malmö och styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer, bl.a. Teknik & Samhälle på Malmö Högskola, Additude, Mångkulturella Sverige och Teknopol. Jag är gift med Christina och vi har två barn Benjamin, född 2000 och Josefin, född 2002. Vi bor i Sibbarp i Malmö stad. Idag jobbar jag som partner på globala chefsrekryteringsföretaget Amrop.

Varför tror du att det är viktigt att jobba med förebilder?

Förebilder är något som vi alla egentligen på ett eller annat vis har. Många gånger är det snarare idoler som vi har som förebilder och som vi kanske aldrig får möjligheten att träffa eller dra lärdom av. Inom Drivkraft Malmö erbjuder vi barn och ungdomar att få träffa andra som, även om de inte är lika kända för omvärlden, kan agera personliga förebilder. Vi tror att många behöver någon utanför familjen, släkten och vännerna som helhjärtat ställer upp och lyssnar samt stöttar kring frågor som är viktiga för barnen, primärt inom skolans värld. Personligen hade jag behövt en förebild när jag gick i mellanstadiet/högstadiet som kunde guida mig kring frågor om skola, tillhörighet och framtid. Jag hade tur och hade en bra lärare i 6:an,Gunvor Nadier, som såg något i mig och fick mig och mina föräldrar att inse att jag kanske var på väg åt fel hål och inte levererade på den nivån jag hade kapacitet för. Jag har henne att tacka för mycket idag.

 

Varför är det viktigt för Malmö med något sådant här?

Jag tror egentligen att det är viktigt för alla städer där ungdomar växer upp och skall bli en naturlig del av vårt samhälle, skola och näringsliv. Malmö har fler utmaningar och möjligheter än många andra städer. Mångkulturen i vår underbara stad gör att fler har behov av stöd, coachning och fadderskap. Vi lever i en segregerad stad och att skapa kontakter över alla religioner, samhällsklasser och etniskt ursprung är en nyckel för att få ut den fulla potentialen inom staden.

Någon kuriosa om dig?

Jag var både schackspelare och hårdrockare i min ungdom i en underbar kombination som jag inte är helt säker på att min omvärld förstod. Kanske inte jag heller för del delen. Numera har musiksmaken breddats och jag är mer allätare även om hårdrock/punk fortsatt ligger mig varmt om hjärtat. Den tidskrävande schacken har bytts ut mot mer sociala sporten golf, som tyvärr är lika tidskrävande.